POV Macrostabiliteit

Binnen de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit zoeken waterschappen, het bedrijfsleven en kennisinstituten samen naar innovaties om het faalmechanisme macrostabiliteit effectiever te kunnen aanpakken. Zo maken we dijkversterking beter, sneller en goedkoper.

Dashboard

Foto & Film

Proeven en pilots

Referentie- projecten

Clusters

Rekentechnieken

Start POV 29
icon_arrow 15 x 15

Monitoring

Start POV 43
icon_arrow 15 x 15

Innovaties

Start POV 42
icon_arrow 15 x 15

Procesverbeteringen

Start POV 23
icon_arrow 15 x 15

Laatste Tweets @POVM_