Agenda

Houdt u deze pagina in de gaten voor activiteiten rondom de POV Macrostabiliteit.

17-10-2018

Nieuwe dijktechniek voor het eerst toegepast in Amsterdamse dijk

Om goed voorbereid te zijn op meer extreem hoogwater in de toekomst, moet de Ringdijk in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer worden versterkt. De dijk is wel hoog genoeg, maar niet sterk genoeg. De versterking gebeurt niet op een traditionele manier, maar met zogenoemde dijkstabilisatoren.

De dijk wordt hiermee van binnen uit versterkt en vernageld aan de ondergrond. Hierdoor kan de dijk zijn bestaande vorm behouden, hoeft deze niet verbreedt of verhoogd en kunnen de bomen erop blijven staan. De techniek wordt voor het eerst toegepast in een échte, waterkerende dijk. De kans is groot dat veel zwakkere dijken in Nederland baat hebben bij vernageling aan de ondergrond. Daarom wordt deze innovatie volledig gefinancierd door het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), dat de komende jaren in heel Nederland ruim 1.100 kilometer dijken gaat versterken.

Het project
De Ringdijk ligt aan de zuidkant van de Ringvaart in Amsterdam. Het deel tussen de Wibautstraat en de Middenweg moet worden versterkt. Na deze dijkversterking beschermt de Ringdijk de bewoners in de Watergraafsmeer weer jaren tegen extreem hoogwater.

Martin Schepers, programmaleider POVM: “Innovaties in de praktijk brengen moet zorgvuldig: we weten soms niet alles voor we beginnen. Maar de ‘taak’ die een innovatie als deze heeft in het veiligheidssysteem van de kering, en de mogelijkheden die monitoring biedt om te zien en te begrijpen hoe de sterkte in de ondergrond toeneemt, moet vertrouwen geven voor duurzame toepassing.”

De techniek
De dijkstabilisatoren, kunststof ankerelementen, worden daar waar de extra kracht in de dijk nodig is, schuin in de dijk gestoken. De kracht van in de dijk wordt tweemaal daags gemonitord. Dat gebeurt door sensoren te koppelen aan een total work force systeem door middel van Vodafone data technologie NB-iot. In totaal worden er 700 stabilisatoren in de dijk geplaatst. Het aanbrengen wordt gedaan met relatief licht materieel en heeft minder invloed op de omgeving dan het heien of trillen van damwanden of steunbermen. Voor de omgeving levert het minder overlast op. Het project, dat in opdracht van Waternet door JLD Contracting wordt uitgevoerd, is afgerond in febuari 2019.

Samen werken aan een veiliger Nederland
De uitvoering van dit innovatieve dijkversterkingsproject wordt gefinancierd door het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Het HWBP staat de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1.100 kilometer aan dijken en 486 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over bijna 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het HWBP trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit. Voortdurend wordt onderzocht hoe dijkversterking beter, sneller en goedkoper kan. Dit wordt gedaan binnen projectoverstijgende verkenningen (POV’s). Binnen de POV Macrostabiliteit, één van de POV’s van het HWBP, onderzoeken en beproeven marktpartijen, kennisinstituten en overheden oplossingen voor het faalmechanisme macrostabiliteit. Denk hierbij aan nieuwe rekenmethodes en technieken, zoals dijkvernageling en vacuümconsolidatie.

jld-foto

24-09-2018

Geslaagde POV-dag 2018 in Leeuwarden

Op 20 september vond de POV-dag plaats. Het was een geslaagde dag, met als centraal thema ‘omdenken’. Vanuit de POV Macrostabiliteit vonden er twee fasterclasses en twee masterclasses plaats. Alle workshops zijn goed bezocht. Door diverse workshopleiders werden de volgende onderwerpen behandeld: Grondverbeteringen, Drainagetechnieken, Actuele sterkte, Langsconstructies en Vernagelingstechnieken.

11-09-2018

POV-dag 2018: 20 september in Leeuwarden

De POV-dag, georganiseerd door de zeven POV’s van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, vindt dit jaar plaats in Leeuwarden. Meer informatie vind je op: www.pov-waddenzeedijken.nl/pov-dag/. We zien je graag op 20 september!

17-03-2018

Eemdijkproef: dijk met damwanden is bezweken!

De dijk met damwanden is op 17 maart rond 16.00 uur bezweken. De resultaten van deze proef gaan nog jarenlang gebruikt worden door alle dijkwerkers in Nederland. Ze kunnen leiden tot een aanscherping van de huidige rekenmethodieken, waardoor lichtere damwanden in dijken kunnen worden toegepast. Dat scheelt staal en dus geld. De volgende stap is nu: aan de slag met het analyseren van de gegevens die zijn verkregen via intensieve monitoring in de dijk en op de damwandplanken.

De proef
In Eemdijk vond afgelopen maanden een unieke proef plaats: de damwandbezwijkproef, ook wel de ‘Eemdijkproef’ genoemd. Bij deze proef werd een damwand in een aangelegde proefdijk tot bezwijken gebracht om meer inzicht te krijgen in het werkelijke vervormingsgedrag en de sterkte van een dergelijke constructie in een dijk. Daarnaast is ook een dijk zonder damwand tot bezwijken gebracht, om zo inzicht te krijgen in het verschil tussen een dijk met damwand en een dijk zonder damwand. Tijdens de proeven is continu gemonitord. Met de resultaten van de proef wordt bekeken of de huidige ontwerp- en beoordelingsmethodiek in de toekomst aangescherpt kan worden.

Martin Schepers, programmamanager POV Macrostabiliteit: “Het bezwijken van de dijk is een mijlpaal voor de POV Macrostabiliteit. Na de analyse van alle data kunnen we het beoordelen en ontwerpen van constructies in dijken een grote stap verder brengen.”

POV Macrostabiliteit
De damwandproef wordt uitgevoerd in opdracht van de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Marktpartijen, kennisinstituten en overheden denken in de POV Macrostabiliteit samen na over hoe dijkversterking beter, sneller en goedkoper kan. In vier clusters worden zij uitgedaagd met innovatieve oplossingen te komen voor het faalmechanisme macrostabiliteit. Om de oplossingen zo toepasbaar mogelijk te laten zijn, worden de methodes direct beproefd en waar mogelijk ingezet als pilot in projecten. Waterschap Rivierenland is trekker van de POV Macrostabiliteit. De POV Macrostabiliteit voert de damwandbezwijkproef uit in samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe, Deltares, Witteveen+Bos, Fugro, Liebregts en Arcelor Mittal.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
De POV Macrostabiliteit is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Het HWBP staat de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1.100 kilometer aan dijken en 486 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over bijna 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het HWBP trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.

eemdijkproef-bezweken-dijk

02-03-2018

Internationale aandacht voor de POVM

Veel aandacht vanuit het buitenland voor de POVM, ook voor de Eemdijkproef. In oktober 2017 schreef Meindert Van, technisch manager van de POVM, er een column over in de POVM nieuwsbrief: 

“De POVM is gericht op de Nederlandse praktijk. Maar er is inmiddels wel interesse uit het buitenland. In september bijvoorbeeld is het werk van het monitoring cluster op een conferentie in Zuid-Korea gepresenteerd. Dit helpt om onze Nederlandse aanpak internationaal te benchmarken en te laten peer-reviewen. Daarnaast willen we waar dit kan ook de kennis uit het buitenland naar ons toe halen. In juni was er de ICOLD conference in Praag en tijdens die conferentie ook de EU-workinggroup on Levees meeting.” Lees de hele column in de nieuwsbrief (scroll in de nieuwsbrief naar beneden voor de column).

19-02-2018

Geslaagde bijeenkomst Eemdijkproef

Op 19 februari 2018 vond, voorafgaand aan de daadwerkelijke damwandproef, een bijeenkomst plaats met betrokkenen, bestuurders en bewoners. Er waren toespraken, onder andere door Richard Jorissen, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma en Martin Schepers, programmamanager van de POV Macrostabiliteit. Aan twee aanwezige jeugdwaterschapsbestuurders werd door de bestuurders symbolisch een bord overhandigd waarop zij het belang van dit soort praktijkproeven onderschreven met het plaatsen van een handtekening. Bekijk het foto-overzicht.

eemdijk-23

24-01-2018

Eemdijkproef van start!

De voorbereidingen voor de Eemdijkproef zijn jaren geleden in gang gezet en eindelijk is het zover: de daadwerkelijke proeven gaan plaatsvinden! De proef met de groene dijk (FSP groen) is deze week gestart, de POT en de damwandproef (FSP blauw) volgen eind februari/begin maart. Lees verder.

start-eemdijkproef

10-01-2018

Hoogwater biedt kansen voor monitoring dijk

In samenwerking met Aveco de Bondt voert de POV Macrostabiliteit tijdens het hoogwater metingen uit met een drone. De drone is uitgerust met hoogwaardige (hitte)camera’s. Er worden 3D modellen van de dijk en omgeving gemaakt en de temperatuur van het water in de sloten en op het land wordt gemeten. Het water dat in wellen in deze tijd van het jaar omhoog komt is warmer dan het oppervlaktewater en daarmee snel te herkennen op het beeld dat de drone live doorstuurt. Op de grond worden vervolgens aanvullende metingen uitgevoerd. Met alle verzamelde data kunnen we iets zeggen over het optreden van piping (een mechanisme waarbij zand onder de dijk weg spoelt) en mogelijk een beter inzicht geven over de mogelijke risico’s ten aanzien van macrostabiliteit (het mechanisme waarbij de dijk afschuift) bij verzadiging van dijken met rivierwater. Dit initiatief is o.a. vanuit de Projectoverstijgende Verkenningen Piping en Macrostabiliteit geïnitieerd. Ook bij waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Rijn en IJssel worden deze week opnamen gemaakt.

drone

18-08-2017

Proef uitgesteld: tussentijdse resultaten geanalyseerd

Op zaterdag 19 augustus zou op een gedeelte van de Hollandsche IJsseldijk in Gouderak een praktijkproef plaatsvinden: de infiltratieproef. Water zou over het binnentalud van de dijk worden gepompt om te controleren of de dijk sterker is dan we tot nu toe aannemen. We wilden testen waar bij dit geselecteerde stuk dijk de grenzen bij infiltratie van water in de dijk daadwerkelijk liggen. Lees verder.

14-08-2017

Bezoek de infiltratieproef op 19 augustus

Deze bijzondere proef vindt plaats op zaterdag 19 augustus, tussen circa 8.00 uur ’s ochtends en 18.00 uur ’s avonds, op een gedeelte van de dijk in Gouderak. Belangstellenden zijn welkom op 19 augustus tussen 12.00 uur en 15.00 uur bij gemaal Verdoold, Kattendijk 1 in Gouderak om (onder begeleiding) een kijkje te nemen bij de proef. Lees verder.

13-07-2017

Unieke bezwijkproef voor dijkversterkend Nederland

Op donderdag 13 juli 2017 vond de officiële aftrap plaats voor de damwandbezwijkproef die eind dit jaar gaat plaatsvinden in Eemdijk. In aanwezigheid van betrokkenen bij de proef werd tijdens de aftrap het bouwbord op de locatie onthuld door Erik Kraaij, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma en Tanja Klip, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe. Lees verder.
onthulling-bouwbord1

02-03-2017

Nieuwsbrief – februari 2017

De februari-editie van de digitale nieuwsbrief POV Macrostabiliteit is verzonden. In deze editie leest u onder andere een column van stuurgroepvoorzitter Gerhard van den Top, de stand van zaken binnen de clusters en over de kennisdagen die we organiseren. U vindt de nieuwsbrief onder Rapporten of klik hier om de nieuwsbrief direct te openen.

27-02-2017

Kennis delen we graag!

De teamleden van de POV Macrostabiliteit (POVM) sluiten – naast de reguliere kernteam- en clusteroverleggen én overleggen met de referentieprojecten – regelmatig aan bij externe bijeenkomsten. We delen daarmee onze kennis over onderzoeken, proeven en pilots die lopen binnen de POVM. Ook willen we ervoor zorgen dat de opgedane kennis en ontwikkelde innovaties uit de POVM ‘landen’ bij onze doelgroepen en daadwerkelijk worden ingezet. Vorig jaar zijn we (onder andere) hier te vinden geweest:
  • ENW Techniek
  • Werkgroep Waterkeringen UvW
  • Rijkswaterstaat
  • RWS/Unie van Waterschappen
  • Programmacommissie STOWA
  • Gouden driehoek
  • Kerngroep ENW

Ook meer informatie over onze activiteiten? Neem contact op met Dirk van Schie, projectsecretaris van de POVM.

06-02-2017

Geslaagde kennisdag damwanden

Op donderdag 2 februari organiseerden de POVM en HWBP-2 een inhoudelijke dag rondom damwanden. Genodigden waren specialisten op het gebied van damwanden. Met 50 personen werd de inhoud ingegaan en werden diverse onderwerpen tegen het licht gehouden. Een geslaagde dag! Bekijk foto’s van de dag onder Foto en film. Alle presentaties vindt u onder Rapporten.

Martin Schepers, projectleider POV Macrostabiliteit: “Van opdrachtgever tot leverancier: alle kennis rondom damwanden kwam bij elkaar in Culemborg, in een creatieve industriële omgeving.”

Henk Senhorst, adviseur innovatie HWBP-2: “De presentaties geven een mooie update van de stand van kennis over ontwerp en uitvoering van damwanden.”

23-12-2016

Dijkversterking Ringdijk Watergraafsmeer uitgevoerd met nieuwe techniek

De Ringdijk in Amsterdam wordt versterkt. De dijk is namelijk wel hoog, maar niet sterk genoeg. De buurtbewoners en het stadsdeel willen dat de bomen op de dijk zoveel mogelijk behouden blijven. Daarom wordt de dijk versterkt met een nieuwe techniek: de ‘JLD-dijkstabilisator’. Lees hier het hele bericht.
Martin Schepers, projectleider POV Macrostabiliteit: “Vanuit de POV Macrostabiliteit (POVM) is vorig jaar een proef met de JLD-dijkstabilisator uitgevoerd. Deze was succesvol en we zijn blij dat deze nieuwe techniek nu daadwerkelijk bij een dijkversterking wordt ingezet. Als POVM zijn we erg benieuwd naar de resultaten!”

23-12-2016

Aanbesteding ontwikkeling waterspanningsmeter

De POV Macrostabiliteit start in 2017 met een aanbesteding ten behoeve van de ontwikkeling van een waterspanningsmeter die minder of niet gevoelig is voor gasvorming. In het Plan van Aanpak van de POV Macrostabiliteit is het aspect gasvorming rondom waterspanningsmeters – in specifieke situaties zorgt dit voor onbetrouwbare metingen – als één van de onderwerpen benoemd waaraan aandacht wordt besteed.

De POV Macrostabiliteit start met een aanbestedingsprocedure volgens het Innovatiepartnerschap om de ontwikkeling op te starten. Het einddoel van de aanbesteding is het toepassen van de nieuwe meter in een referentieproject van de POV Macrostabiliteit. De aanbesteding wordt uitgezet via Tenderned. Nadat de aankondiging is gepubliceerd verloopt de verdere procedure zoals aanmeldingen e.d. via Negometrix.

Lees verder over gasvorming rondom waterspanningsmeters.

11-10-2016

Nieuwsbrief – oktober 2016

De oktober-editie van de digitale nieuwsbrief POV Macrostabiliteit is verzonden. In deze editie leest u onder andere een column van projectmanager Martin Schepers, de stand van zaken binnen de clusters en over afgeronde producten. U vindt de nieuwsbrief onder Rapporten of klik hier om de nieuwsbrief direct te openen.

11-10-2016

POV-dag op 13 oktober 2016

Na het succes van vorig jaar wordt de POV-dag op donderdag 13 oktober herhaald. De POV’s van het Hoogwaterbeschermingsprogramma organiseren dit samen. Heb je je aangemeld? Twitter op de dag zelf mee via #POV16

15-09-2016

Innovatieve ‘grote schep’ bepaalt grondsterkte dijk

Van 12 t/m 15 september is op de Hollandse IJsseldijk een uniek grondmonsternameapparaat getest dat een hoge  kwaliteit grondmonsters steekt. Dit nieuw ontwikkelde apparaat – ook wel ‘grote schep’ genoemd – steekt op een diepte van meer dan 5 meter een grondmonster met een diameter van maar liefst een halve meter (op dit moment hebben grondmonsters een diameter van circa 70 mm). Lees verder.

grondmonsterapparaat-dlds

Dirk van Schie (POVM), Kees-Jan van der Made (Wiertsema & Partners) en Cor Zwanenburg (Deltares) bij het grondmonsternameapparaat

09-08-2016

Positief ENW-advies quick wins ontwerp stabiliteitsschermen

De POVM heeft het ENW advies gevraagd over drie mogelijke quick wins in het ontwerp van stabiliteitsschermen, specifiek voor de dijkversterkingsprojecten Capelle-Moordrecht en verbetering IJsseldijk Gouda. Dit heeft een positief advies opgeleverd, lees het hier op de website van ENW.

Download direct het advies van ENW:
ENW-16-07-Advies-aan-PoVMacrostabiliteit-Quick-Wins-scan.

11-07-2016

Nieuwsbrief – juli 2016

De juli-editie van de digitale nieuwsbrief POV Macrostabiliteit is verzonden. In deze editie leest u onder andere over de POV-dag op 13 oktober, de stand van zaken en de innovatiescan. Ook is de gebruikelijke column aanwezig. U vindt de nieuwsbrief onder Rapporten, of klik hier om de nieuwsbrief direct te openen. Wij wensen u veel leesplezier!

07-04-2016

Start proef vacuümtrekken grond in Bleskensgraaf

Vanaf april wordt in Bleskensgraaf een techniek getest die dijkversterking beter, sneller en goedkoper kan maken. De techniek, genaamd vacuümconsolidatie, trekt grond vacuüm door water uit de grond te pompen. De ondergrond wordt zo sterker. Op maandag 11 april is de proef officieel gestart door bestuurders van de gemeente Molenwaard, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Waterschap Rivierenland. Lees verder over de proef. 

20 juni 2016: de proef met vacuümtrekken van de grond in Bleskensgraaf wordt met drie weken verlengd. Dat doen we omdat de zakking momenteel nog doorzet; het is daarom zinvol om door te gaan met de metingen. We kijken of de zetting in komende drie weken minder wordt, daarna wordt de proef stopgezet en vindt nog grondonderzoek plaats om de invloed van de zakking op de grondgesteldheid te onderzoeken. Meer informatie: Martin Schepers, m.schepers@wsrl.nl.

29-03-2016

Nieuwsbrief – maart 2016

De maart-editie van de digitale nieuwsbrief POV Macrostabiliteit is verzonden. In deze editie leest u onder andere over de start van de proef vacuümconsolidatie en de rendementsverwachting van de POVM, de business cases. Ook de stand van zaken en de column ontbreken niet. U vindt de nieuwsbrief onder Rapporten, of via deze link. Wij wensen u veel leesplezier!

18-03-2016

Monitoring en analyse van ankerkrachten in Streefkerk

Vanaf maart 2016 is de POV Macrostabiliteit ankerkrachten en ankerstrengvervorming aan het monitoren en analyseren bij een bestaande damwand in Streefkerk. Naast deze damwand wordt een grote ophoging aangebracht. We doen dat om te controleren of het met rekenmodellen voorspelde gedrag van de verankerde damwand en de grond overeenkomt met het daadwerkelijke vervormingsgedrag. Met de resultaten kunnen we uiteindelijk de modellen verbeteren. Lees verder.

21-12-2015

Nieuwsbrief – december 2015

De december-editie van de digitale nieuwsbrief POV Macrostabiliteit is verzonden. In deze editie leest u onder andere over de stand van zaken, over de clusters en de gebruikelijke column is aanwezig. U vindt de nieuwsbrief onder Rapporten, of klik hier om de nieuwsbrief direct te openen. Wij wensen u veel leesplezier!

03-12-2015

Overhandiging beschikking POVM

Omdat het Plan van Aanpak is goedgekeurd is daarmee het budget van 24,2 miljoen euro vastgesteld. Daarom overhandigde directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Erik Kraaij op woensdag 2 december tijdens de eerste Stuurgroepbijeenkomst de beschikking aan voorzitter van de Stuurgroep dijkgraaf Gerhard van den Top en heemraad Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland.

Lees het hele nieuwsbericht hier.

15-10-2015

Geslaagde POV-dag

Op 15 oktober 2015 vond de eerste gecombineerde POV-dag plaats. Een middag voor overheden, marktpartijen en kennisinstituten waar alle vier de POV’s de geboekte voortgang konden laten zien. Natuurlijk was er volop gelegenheid om kennis te delen. En dit nieuwe concept werkte! Door de overlap die er tussen de POV’s zit, konden gecombineerde workshops worden gegeven. Het voornemen is om deze geslaagde middag in 2016 nog eens over te doen.

15-07-2015

Beelden dijkdoorbraak JLD-Dijkstabilisator

Binnen de POV Macrostabiliteit wordt de JLD-Dijkstabilisator ontwikkeld. Deze ontwikkeling is een innovatieve dijkverbeteringstechniek die tot doel heeft de binnenwaartse stabiliteit van de dijken te verbeteren (macrostabiliteit).

Woensdag 8 juli om 07.14 uur is de proefdijk (de ‘blauwe dijk’) tijdens 2e containerproef op het testveld van JLD Contracting in Purmerend overeenkomstig de berekeningen gebroken. Hiermee kwam een einde aan bijna een jaar voorbereiding en veldonderzoek.

Bekijk de beelden en lees verder op de website van JLD-Dijkstabilisator.

jlddijkstabilisator

03-07-2015

Nieuwsbrief – juli 2015

In juli verscheen de tweede nieuwsbrief POV Macrostabiliteit. De nieuwsbrief ook ontvangen? Aanmelden kan via deze website.

26-06-2015

Geslaagde test met proefdijk voor JLD-Dijkstabilisator

Binnen de POV Macrostabiliteit wordt de JLD-Dijkstabilisator ontwikkeld. Deze ontwikkeling is een innovatieve dijkverbeteringstechniek die tot doel heeft de binnenwaartse stabiliteit van de dijken te verbeteren (macrostabiliteit).

JLD heeft voor deze proeven een dijk nagebouwd. Deze dijk is dankzij de zogeheten containerproeven op woensdag 24 juni om 22.43 uur op het testveld van JLD Contracting in Purmerend bezweken. Dat betekent dat de beproeving met de eerste proefdijk geslaagd is.

Deze eerste proef heeft de ‘groene dijk’ laten bezwijken: een proefdijk die niet versterkt was met JLD-Dijkstabilisatoren. De volgende proef is het laten bezwijken van de ‘blauwe dijk’: een dijk die wél versterkt is met JLD-Dijkstabilisatoren. Deze proef zal vanaf 6 juli plaatsvinden.

Lees meer en bekijk de foto’s op de website van JLD-Dijkstabilisator.

proefdijk-jld-contracting-gebroken-624x416

07-05-2015

Nieuwsbrief – mei 2015

In mei 2015 verscheen de eerste nieuwsbrief voor de POV Macrostabiliteit. Download de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief automatisch ontvangen? Inschrijven kan via deze website.

19-01-2015

Startbijeenkomst POV Macrostabiliteit 

Op 19 januari 2015 vond de startbijeenkomst voor de POV Macrostabiliteit plaats. Ruim 150 deelnemers waren aanwezig en deden actief mee aan de workshops over de vier clusters.

De input uit deze workshops wordt meegenomen in het op te stellen Plan van Aanpak. Naast de workshops was er de mogelijkheid om een excursie te volgen naar de JLD-Dijkstabilisator.

Bekijk de foto’s en de sfeerimpressie via Foto’s & film.

Start POV 4