Rapporten

Documenten POV Macrostabiliteit

Op deze plek vindt u alle beschikbare rapporten en publicaties van de POV Macrostabiliteit. De Plannen van Aanpak vindt u bij de Clusters. Houdt u de website in de gaten voor de actuele stand van zaken. Of meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.

Nieuwsbrieven POV Macrostabiliteit

De nieuwsbrieven van de POV Macrostabiliteit vindt u hiernaast. Aanmelden kan heel gemakkelijk door uw e-mailadres in te vullen onderaan deze website.

Elke nieuwsbrief geeft een overzicht van de stand van zaken van de POVM op dat moment.

Overzicht activiteiten POV Macrostabiliteit

Om de doelstellingen van de POV Macrostabiliteit te realiseren, hebben we per cluster diverse activiteiten/onderwerpen gedefinieerd. Dit zijn grotere of kleinere onderzoeksprojecten waaraan wordt gewerkt. Download de volledige lijst met activiteiten hiernaast. In het Plan van Aanpak (hoofdstuk 5, te vinden onder Organisatie) vind je meer achtergrondinformatie. Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met projectsecretaris Dirk van Schie.

Links & Downloads

Rapporten cluster Nauwkeuriger rekenmethodieken

Concept POVM Publicatie EEM (PPE)

De concept POVM publicatie EEM (PPE) geeft praktische aanwijzingen en voorbeelden voor toepassing van de “Eindige-Elementenmethode” (EEM) bij het ontwerpen van constructief versterkte dijken op macrostabiliteit. Dit binnen de kaders van de waterwet en aanvullend op de twee POVM publicaties met primaire ontwerpaanwijzingen voor langsconstructies (PPL) en vernagelingstechnieken (PPV). U vindt het rapport hiernaast.

Het achtergrondrapport Basisrapport Eindige Elementen Methode (B-EEM) geeft gemotiveerde voorstellen voor de veiligheidsbeschouwing en de EEM-aanpak, die in de PPE, PPV en PPL zijn gebruikt voor het formuleren van uiteindelijke aanwijzingen.

Het achtergrondrapport ‘consequentieanalyse’ beschrijft toepassing van de B-EEM aanpak voor 5 praktijkgevallen. Het effect van de verschillende keuzemogelijkheden is onderzocht. De conclusies zijn gebruikt bij de uiteindelijke formulering van de PPE aanwijzingen.

Rapport Quick wins

Hiernaast vindt u het rapport Quick wins. Dit rapport is een achtergrondrapport dat later is verwerkt en inhoudelijk gewijzigd is in ‘Basisrapport EEM’.

Berekeningswijze onverankerde stabiliteitsschermen

Hiernaast vindt u het eindrapport Berekeningswijze onverankerde stabiliteitsschermen. Dit rapport is een achtergrondrapport dat later is verwerkt en inhoudelijk gewijzigd is in ‘Basisrapport EEM’.

Rapport SHANSEP NGI-ADP model

Hiernaast vindt u het rapport SHANSEP NGI-ADP model:

  1. Modelbeschrijving
  2. Validatie door W+B

Links & Downloads

Modelbeschrijving: shansep_ngiadp
Validatie: validatie-shansep-ngi-adp

Rapport Probabilistische EEM berekeningen (ontwikkeling probabilistic analysis tool)

Hiernaast vindt u het rapport Probabilistische EEM berekeningen (ontwikkeling probabilistic analysis tool).

Links & Downloads

Rapport Blauwdruk EEM

Hiernaast vindt u het rapport Blauwdruk EEM.

Ongedraineerd rekenen met de EEM

Ontwikkeling van een geavanceerd SHANSEP model op basis van NGI-ADP.

Hiernaast vindt u het voorstel.

POVM Parameterbepaling EEM

Hiernaast vindt u het definitieve rapport Parameterbepaling EEM.

POVM Opbarsten, consequentie-analyse

Hiernaast vindt u het rapport Opbarsten, consequentie-analyse.

POVM Secundaire functies waterkeringen

Hiernaast vindt u het rapport Ontwerpkader secundaire functies waterkeringen –  In relatie tot golfoverslag

Rapport Vacuümconsolidatie

Hiernaast vindt u het hoofdrapport Vacuümconsolidatie

Rapporten cluster Procesverbeteringen

Rapport Integrale benadering toegestaan golfoverslagdebiet

Hiernaast vindt u het rapport Integrale benadering toegestaan golfoverslagdebiet.

Eisen tijdens uitvoering dijkversterkingsprojecten

Hiernaast vindt u het document ‘Eisen tijdens de uitvoering dijkversterkingsprojecten’.

Werkwijzer Stimuleren innovatieve inschrijvingen

Het doel van de werkwijzer Stimuleren innovatieve inschrijvingen is het bieden van een kader aan een beheerder (en inschrijvers) om met (nog) niet-geaccepteerde technieken uit de markt om te gaan . Van contractvoorbereidingsfase, via de aanbestedings- en realisatiefase tot en met de volgende toetsronde.

Hiernaast vindt u de werkwijzer.

Innovatiescan

Er zijn veel innovaties in ontwikkeling die bij kunnen dragen aan het vergroten van de macrostabiliteit van een dijk. Het is de uitdaging om tussen al die innovaties de meest kansrijke innovaties met de grootste maatschappelijke meerwaarde (pareltjes) te selecteren, en daar ook gericht in te investeren om het rendement van investeringen zo groot mogelijk te maken. De Innovatiescan is een proces om gezamenlijk met direct belanghebbenden en experts tot een afgewogen selectie van die pareltjes te komen.

Rapporten cluster Monitoring van de sterkte

Handreiking Life Cycle Monitoring

Hiernaast vindt u de Handreiking Life Cycle Monitoring en de bijbehorende beoordelingsmatrices.

Protocol waterspanningsmeters

Hiernaast vindt u het protocol waterspanningsmeters.