POV Macrostabiliteit

Binnen de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit zoeken waterschappen, het bedrijfsleven en kennisinstituten samen naar innovaties om het faalmechanisme macrostabiliteit effectiever te kunnen aanpakken. Zo maken we dijkversterking beter, sneller en goedkoper.

Dashboard

Foto & Film

Proeven en pilots

Referentie- projecten

Clusters

Rekentechnieken

Monitoring

Innovaties

Procesverbeteringen

Laatste Tweets @POVM_