Clusters

Binnen de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstituten is de verkenning gezamenlijk opgepakt. Dat gebeurde in vier clusters, namelijk:

  • Nieuwe uitvoeringstechnieken
  • Nauwkeuriger rekenmethodieken
  • Monitoring van de sterkte
  • Procesverbeteringen

Hieronder leest u meer over de clusters en vindt u bijbehorende documenten.

Innovaties in uitvoeringstechnieken

Innovaties in uitvoeringstechnieken

Voor het cluster ‘Innovatie in uitvoeringstechnieken’ worden vier  klassen van technieken uitgewerkt. Dit betreft 1.) vernagelings-, 2.) wanden-, 3.) drainage-, en 4.) grondverbeteringstechnieken.  Begonnen wordt met het verzamelen van bestaande kennis en het vaststellen van de witte vlekken voor deze groepen van technieken.

Lees verder over het doel van dit cluster via de knop hieronder.

Meer informatie over Innovaties in uitvoeringstechnieken

Rekentechnieken

Nauwkeuriger rekenmethodieken

In het cluster ‘Nauwkeuriger rekenmethodieken’ focussen we op vier onderwerpen. Allereerst wordt de overstap die met WTI 2017 gemaakt gaat worden – van Mohr-Coulomb naar Critical State (veelal ongedraineerd-rekenen genoemd) – nader uitgewerkt voor ontwerpvraagstukken in de referentieprojecten. Daarnaast zoeken we voor opbarst-situaties uit hoe daarmee in de berekeningen mee moet worden omgegaan en of er optimalisaties mogelijk zijn.

Klik op de knop hieronder om verder te lezen.

Meer informatie over Rekentechnieken

Monitoring

Monitoring van de sterkte

In het cluster ‘Monitoring van de sterkte’ worden twee hoofdonderwerpen opgepakt. Het eerste onderwerp betreft life cycle monitoring. In welke fase van het beheer, afkeuren, ontwerpen en versterken is welke monitoring relevant, en in welke fase had die monitoring het beste plaats kunnen vinden? Bijvoorbeeld: een hoogwatermeting of een nulmeting moet meestal eerder plaatsvinden dan de fase waarin het project zich bevindt.

Lees via de knop hieronder verder over het tweede hoofdonderwerp.

Meer informatie over Monitoring

Procesverbeteringen

Procesverbeteringen

In het cluster ‘Procesverbeteringen’ wordt aangesloten op de voorgaande inhoudelijke ontwikkelingen voor het onderwerp macrostabiliteit. Welke informatie en specificaties moet in projecten worden meegegeven om uitvraag en contractvorming soepel te laten verlopen? Denk daarbij aan opleveringseisen, mogelijkheid om in gesloten seizoen te bouwen, maar ook hoe om te gaan met innovaties op het gebied van macrostabiliteit.

Meer informatie over Procesverbeteringen