Innovaties in uitvoeringstechnieken

Innovaties in uitvoeringstechnieken

Via de pilots en referentieprojecten worden de witte vlekken ingevuld voor die technieken die daadwerkelijk in de referentieprojecten toegepast zouden kunnen worden. Het einddoel is om technische rapporten, waarmee zowel concrete technieken alsook gelijksoortige innovaties en technieken, te kunnen ontwerpen, beoordelen en daarmee geaccepteerd te krijgen.