Monitoring

Monitoring

Het tweede hoofdonderwerp betreft de overdracht van informatie in de projectfasen en uiteindelijk weer naar beheer. Dit wordt in pilots in eerste instantie toegepast voor waterspanningen met een directe koppeling naar sterkte van de dijk in de verschillende fasen. Daarna wordt dit uitgebreid naar vervormingen om ook bouw- en waterveiligheidseisen te kunnen onderbouwen en te beoordelen.

Plannen van Aanpak behorende bij dit cluster vindt u hieronder. Definitieve rapporten vindt u onder Rapporten.

Plan van Aanpak ‘Handreiking Life Cycle Monitoring’

Life Cycle Monitoring heeft betrekking op alle fasen die doorlopen worden: afkeuren, ontwerp, uitvoering en beheer (voorafgaand aan een volgend moment van afkeuren en het daarna weer opstarten van een dijkversterking). Dit vormt een samenhangende keten, die momenteel echter niet als één geheel wordt benaderd.

Hiernaast vindt u het Plan van Aanpak.