Procesverbeteringen

Procesverbeteringen

De activiteiten binnen het Cluster Procesverbeteringen sluiten aan bij onderwerpen in de andere clusters en gaan over zowel het ontwerpproces, het uitvoeringsproces als het kwaliteitsproces.

Een belangrijk onderwerp is het opstellen van een protocol of handreiking op basis waarvan zowel opdrachtgever als opdrachtnemer met vertrouwen het het proces van aanbesteding van innovatieve dijkversterkingstechnieken kunnen doorlopen.

Andere onderwerpen betreffen het verhelderen van de verschillen en samenhang in regelgeving rond bouwwerken (Eurocode) en waterveiligheidseisen en het opstellen van een Handreiking voor de diepgang van onderzoek in de verschillende ontwerpfasen.

Er wordt onderzoek gedaan naar de (jurisiche) betekenis en verantwoordelijkheid rond vervormingen van constructies in waterkeringen.

Tenslotte wordt ook een handreiking opgesteld voor het werken in het gesloten seizoen.

Procesverbeteringen

Plan van Aanpak ‘Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen’

In dit Plan van Aanpak worden de processtappen beschreven die leiden tot een door de waterschappen breed gedragen protocol voor het bouwen aan primaire keringen tijdens het gesloten seizoen.

Hiernaast vindt u het Plan van Aanpak.