Rekentechnieken

Rekentechnieken

De grootste verwachte project-impact van het rekencluster betreft het onderdeel actuele sterkte, waarbij voor de Hollandse IJsseldijken (project ‘KIJK’) wordt nagegaan welke optimalisaties mogelijk zijn om dichter op de werkelijkheid te gaan zitten. Dit kan naar verwachting ook leiden tot nieuwe versterkingsoplossingen. Tenslotte, inhoudelijk zal in het rekencluster de grootste stap gemaakt gaan worden in de berekeningen met de eindige elementen methoden; er gaat een slag gemaakt worden om vervormingen te kunnen berekenen om de uiterste grenstoestand (waterveiligheid) en de bruikbaarheidsgrenstoestand (bouweisen) apart te kunnen beoordelen. Vooral voor constructies in dijken is de verwachting dat dit gaat leiden tot forse besparingen. Voor al deze onderwerpen zal ook de veiligheidsfilosofie worden ontwikkeld binnen dit cluster.

Definitieve rapporten van het cluster Rekentechnieken vindt u onder Rapporten.