POV Macrostabiliteit - Dashboard stand 24 februari 2020

Details

  • Lengte:
  • 1,4 km
  • Looptijd:

  Activiteiten POVM:
  Langsconstructies
  Vervormingseisen
  Handreiking EEM
  Actuele sterkte
  Handreiking bouwen in het gesloten seizoen
  Werkwijzer stimuleren innovatieve inschrijvingen


Activiteiten

proef   onderzoek   pilot   rapportage
 • Innovatieve technieken
 • Langsconstructies
 • Dijkvernageling
 • Drainagetechnieken
 • Grondverbetering (vacuümconsolidatie)
 • Nauwkeuriger rekenmethodieken
 • Vervormingseisen
 • Handreiking EEM
 • 3D waterspanningen
 • Actuele sterkte
 • Opbarsten
 • Procesverbeteringen
 • Handreiking bouwen in het gesloten seizoen
 • Werkwijzer stimuleren innovatieve inschrijvingen
 • Monitoring
 • Lifecycle monitoring
 • Waterspanningsmetingen
 • Vervormingsmetingen
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
februari 2020