Gasvorming rondom waterspanningsmeters

Waterspanningsmeters die afwijkende waarden produceren worden in de regel zo snel mogelijk vervangen. In sommige gevallen is de meter kapot, maar een deel van het falen wordt toegeschreven aan gasvorming rondom de meetsensor. Gasvorming ontstaat doordat bacteriƫn in (met name humeuze/venige) ondergrond rondom de meter gas afscheiden dat zich ter plaatse van de meetsensor ophoopt. Het gas hindert daarmee een ongestoorde meting waardoor de waarnemingen die met de waterspanningsmeter worden gedaan geen goed beeld van de realiteit geven. Ook nieuw geplaatste meters in dezelfde ondergrond geven na verloop van tijd dezelfde afwijkingen. Het plaatsen van nieuwe meters is ongunstig voor de dijkbeheerder omdat de meetreeks wordt doorbroken en goede metingen een aanzienlijke besparing kunnen opleveren in een geplande dijkversterking.