Infiltratieproef

2e infiltratieproef

De tweede infiltratieproef vond plaats op 27 juni 2018 op een gedeelte van de Groenendijk in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit was een tweedaagse proef: op woensdag 27 juni werd gestart met interval-infiltratie om zicht te krijgen op de na-ijlende effecten. De volgende dag stroomde gedurende zo’n 10 uur water over het binnentalud van de dijk (volledig debiet). Die hoeveelheid staat gelijk aan ongeveer 10.000 emmers water per uur. Hierdoor werd de (water)druk in de dijk op een gecontroleerde manier opgevoerd. De druk in de dijk werd voortdurend gemeten om de stabiliteit van de dijk in de gaten te houden.

Klik hier voor een foto-overzicht.

Een selectie van de gepubliceerde artikelen:

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-nieuws/2073-zuid-hollandse-ijsseldijk-getest-onder-extreme-waterdruk

https://www.cobouw.nl/infra/nieuws/2018/06/10-000-emmers-water-per-uur-over-de-dijk-101262373?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.133361097.654727497.1530180560-1643450487.1530180560

https://www.nu.nl/wetenschap/5333393/onderzoek-sterkte-van-dijken-bij-extreem-weer.html

1e infiltratieproef

18 augustus 2017: Op zaterdag 19 augustus zou op een gedeelte van de Hollandsche IJsseldijk in Gouderak een praktijkproef plaatsvinden: de infiltratieproef. Water zou over het binnentalud van de dijk worden gepompt om te controleren of de dijk sterker is dan we tot nu toe aannemen. We wilden testen waar bij dit geselecteerde stuk dijk de grenzen bij infiltratie van water in de dijk daadwerkelijk liggen. Lees verder.

De infiltratieproef

Met extreem weer staat het water hoog tegen de dijk en zijn er golven, waarvan de hoogste over de dijk slaan. Daardoor kan het talud van de dijk verzadigd raken waardoor het verzwakt. Met deze proef laten we opzettelijk water infiltreren in het dijklichaam waardoor de waterspanningen in de dijk toenemen. Hierdoor drukken de gronddeeltjes minder vast op elkaar en neemt de stevigheid (sterkte) af. Dit monitoren we continu.

We doen deze proef omdat de hoeveelheid water die in de dijk infiltreert momenteel wordt bepaald door vuistregels waarmee we rekenen om de stabiliteit van de dijk te bepalen. Door het uitvoeren van deze proef, wordt de (water)druk in de dijk op een gecontroleerde manier opgevoerd. Dit geeft ons een beeld van wat er in de praktijk gebeurt en zo kunnen we controleren of de huidige vuistregels kloppen. Misschien dat we deze, naar aanleiding van de resultaten van deze proef, in de toekomst kunnen aanscherpen.

Lees in de factsheet uitgebreid over hoe we deze proef gaan uitvoeren en door wie de proef wordt uitgevoerd: wsrl17_241-factsheet-infiltratieproef_6.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Ellen Roks, communicatieadviseur POVM, via e.roks@wsrl.nl of 06 14 372 164. U vindt deze informatie ook op de projectwebsite van KIJK van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Projectkrant

Lees het interview met proefbegeleider Goaitske de Vries over de 1e infiltratieproef in de projectkrant nr 4 – juli 2017 van dijkversterking KIJK.