Kick-off damwandproef 13 juli 2017

Unieke bezwijkproef voor dijkversterkend Nederland

Begin 2018 vindt er een unieke proef plaats in Eemdijk, gemeente Bunschoten: de damwandproef. Bij deze proef wordt een damwand in een aangelegde proefdijk tot bezwijken gebracht. Zo krijgen we meer inzicht in het werkelijke vervormingsgedrag en de sterkte van een dergelijke constructie in een dijk. Daarnaast gaan we ook een dijk zonder damwand tot bezwijken brengen om inzicht te krijgen in het verschil tussen een dijk met damwand en een dijk zonder damwand. Tijdens de proef wordt continu gemonitord, zodat we straks precies weten hoe en op welk punt de damwand bezwijkt. Alle gegevens worden verzameld, om hiermee de huidige en toekomstige beoordelings- en ontwerpmethodieken te kunnen aanscherpen.

Voorbereidingen in volle gang
De voorbereidingen voor de proef zijn in volle gang op de locatie: grondonderzoek heeft plaatsgevonden, monitoring is gestart en op dit moment wordt de proefdijk beheerst in lagen opgebouwd. De daadwerkelijke proef vindt begin 2018 plaats. Deze proef wordt uitgevoerd in opdracht van de POV Macrostabiliteit (onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma) in samenwerking met Deltares, Waterschap Vallei en Veluwe, Witteveen en Bos, Liebregts, Fugro en Arcelor Mittal. Zie ook www.povm.nl/damwandproef/

Erik Kraaij, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma: “Praktijkproeven zijn cruciaal in het doorontwikkelen van kansrijke ideeën. Alleen zo komen we tot beproefde innovaties en nieuwe technieken die ons helpen om 1100 kilometer aan afgekeurde dijken weer op het gewenste veiligheidsniveau te krijgen, binnen planning en budget.”

onthulling-bouwbord1 onthulling-bouwbord2
Onthulling bouwbord damwandproef in Eemdijk door Erik Kraaij, directeur HWBP en Tanja Klip, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe, 13 juli 2017

Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit
In Nederland zijn we nooit klaar met werken aan dijken. Een belangrijke vraag die we ons daarbij blijven stellen is: hoe kunnen we dijkversterking beter, sneller en goedkoper maken? Experts uit het hele land, afkomstig van marktpartijen, kennisinstituten en overheden, denken daar met elkaar over na in de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit. In vier clusters worden zij uitgedaagd met innovatieve oplossingen te komen voor het faalmechanisme macrostabiliteit. Om de oplossingen zo toepasbaar mogelijk te laten zijn, worden de methodes direct beproefd en waar mogelijk ingezet als pilot in projecten.

Hoogwaterbeschermingsprogramma: samen werken aan een veiliger Nederland
Deze Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.