Monitoring ankerkrachten Streefkerk

Monitoring en analyse van ankerkrachten in Streefkerk

 

Voor deze ‘proef’ wordt aangesloten bij een reeds bestaand monitoringsproject van bescheiden omvang – drie naast elkaar gelegen ankers – in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2). Dat project vindt plaats aan een damwand bij de jachthaven van Streefkerk ter hoogte van de Klimaatdijk die daar in het kader van de dijkversterking Kinderdijk – Schoonhovense Veer (KIS) wordt aangelegd. De Klimaatdijk heeft in principe een honderd maal kleinere faalkans dan de huidige norm, door een groter dijkprofiel. Aan de rivierzijde van de damwand wordt een uitbreiding van de jachthaven gerealiseerd.

Bestaande monitoring

In het kader van onderzoek voor het HWBP-2 programma is er al een beperkt monitoringsprogramma opgezet waarin bij twee ankers een drukdoos is aangebracht waarmee de kracht in alle strengen als geheel wordt gemeten. Daarnaast worden twee afzonderlijke strengen bemeten met een direct ernaast gelegen ‘reservatiebuis’, waarvan de vervorming met behulp van een nauwkeurige drukmeting wordt bepaald. Dit gebeurt op gezette tijden op handmatige wijze door het Belgische WTCB. Halverwege het volgende anker is een tweede reservatiebuis aangebracht op geringe afstand van de gording, aan de dijkzijde. Hiermee worden de vervormingen van het grondmassief tussen de ankers in bepaald. Daarnaast wordt een ankerstreng ook nog voorzien van een optische vezel op één van de strengen om rekmetingen langs de ankerstreng en het groutlichaam uit te voeren. Met dit systeem wordt de krachtsverdeling opgemeten over het hele anker, zowel de vrije lengte als de groutlengte.

Aanvullende maatregelen

Vanuit de POV Macrostabiliteit wordt aanvullend grondonderzoek (sonderingen en boringen) gedaan, en plaatsen we waterspanningsmeters naast de damwand en onder de toekomstige ophoging van de nieuwe dijk. Ook plaatsen we daarvoor hellingmeters naast de damwand en aan de teen van de nieuwe dijk om horizontale vervormingen te kunnen meten. De aanvullende monitoring wordt door Inpijn-Blokpoel uitgevoerd. Op basis van de uit het grondonderzoek verkregen parameters, de uit al bestaande monitoring in opdracht van HWBP-2 en de aanvullende monitoring verkregen meetdata, zal het daadwerkelijke vervormingsgedrag van de verankerde damwand met een 3D EEM analyse worden gemodelleerd.

Bij Streefkerk staat een webcam waarmee het project kan worden gevolgd: http://webcam.mapgear.nl/dijkverbetering_streefkerk/