Opbouw damwandproef in volle gang

Kunnen lichtere damwanden in dijken worden aangebracht dan tot nu toe wordt aangenomen? Begin volgend jaar vindt er een indrukwekkende proef plaats: de damwand-bezwijkproef. De resultaten van deze proef gaan het bewijs leveren.

 

Bij de damwandproef wordt een aangelegde proefdijk met een damwand erin tot bezwijken gebracht. Zo krijgen we meer inzicht in het werkelijke vervormingsgedrag en de sterkte van een dergelijke constructie in een dijk. Daarnaast brengen we ook een dijk zonder damwand tot bezwijken; om inzicht te krijgen in het verschil tussen een dijk met damwand en een dijk zonder damwand.

 

Spannend

De voorbereidingen voor deze proef zijn jaren geleden in gang gezet en straks is het zover: begin 2018 vindt de daadwerkelijke proef plaats. Het opbouwen van de proefdijken is enkele maanden geleden in gang gezet. Bij de opbouw van de proef wordt in meerdere slagen totaal 7 meter zand en klei aangebracht. Op dit moment is er 4,5 meter aangebracht. Na iedere slag van een hele of een halve meter wordt er gemonitord, om vervolgens na een aantal weken weer de volgende slag aan te brengen.

 

Als de dijk bezwijkt

Dat dit gecontroleerd moet gebeuren staat buiten kijf. Tijdens de opbouw van de proef proberen we te voorkomen dat de dijk al voortijdig bezwijkt. Daarentegen moeten we hem ook niet te sterk maken, want in de proefweek moet hij wel bezwijken! Hoe lang de proef precies duurt, is niet te voorspellen. We kunnen daar wel iets in sturen door het aanbrengen van extra belasting op de dijk, bijvoorbeeld containers met water. Tijdens de daadwerkelijke proef begin volgend jaar is er dag en nacht bemensing aanwezig op locatie om alles in de gaten te houden. Als de dijk is bezweken, volgt het proces van het ophalen van de resultaten.

 

Deze proef wordt uitgevoerd in opdracht van de POV Macrostabiliteit (onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma) in samenwerking met Deltares, Waterschap Vallei en Veluwe, Witteveen en Bos, Liebregts, Fugro en Arcelor Mittal. Zie ook www.povm.nl/damwandproef/

aanvoer-damwandplanken-voor-damwandproef-povm

Naast het maken van de dijk in grond zijn inmiddels ook de damwandplanken op locatie aanwezig. In de laatste maanden van 2017 worden deze planken geïnstrumenteerd en gereed gemaakt voor het inbrengen in de proefdijk.