POVM EEM

Download hier de POVM Eindige-elementenmethode (PPE), een publicatie van de POV Macrostabiliteit: publicatie_POVM-Eindige-elementenmethode

De PPE geeft praktische aanwijzingen en voorbeelden voor toepassing van de “Eindige-Elementenmethode” bij het ontwerpen van constructief versterkte dijken op macrostabiliteit. Dit binnen de kaders van de waterwet en aanvullend op de twee POVM publicaties met primaire ontwerpaanwijzingen voor langsconstructies (PPL) en vernagelingstechnieken (PPV).

Aanvullingen en suggesties

Aanvullingen en suggesties kunt u laten weten via https://publicwiki.deltares.nl/display/POVM
Mocht u een vraag hebben waar u direct antwoord op wilt, neem dan contact op met Dirk van Schie, via d.van.schie@wsrl.nl.