POV Drainagetechnieken

Hier vindt u de POV Drainagetechnieken, een publicatie van de POV Macrostabiliteit en de POV-Piping: publicatie_pov-drainagetechnieken

Toelichting

Of de faalmechanismen macrostabiliteit en piping optreden, is mede afhankelijk van de waterspanning in de dijk en in de ondergrond. De aanleg van een drainagesysteem zorgt voor een verlaging van de waterspanning. In opdracht van de POV Macrostabiliteit en de POV-Piping is deze POV Drainagetechnieken opgesteld. Het document bevat uitgangspunten en aanbevelingen voor de waterveiligheidsfilosofie, het ontwerp, de realisatie, het beheer en onderhoud van een drainagesysteem. Bovendien wordt aandacht besteed aan de monitoring van het systeem. Wij wensen u veel leesplezier.

Aanvullingen en suggesties

Aanvullingen en suggesties kunt u laten weten via https://publicwiki.deltares.nl/display/POVM
Mocht u een vraag hebben, waar u direct antwoord op wilt, dan kunt u contact opnemen met Dirk van Schie, via d.van.schie@wsrl.nl.

2 reacties

  • Meindert Van (Deltares/POVM) zegt:
    28 februari 2019

    Ook discussiepunten of oplossingen zijn waardevol om hier te delen.

  • Frida Hojrup zegt:
    7 januari 2020

    Of de faalmechanismen macrostabiliteit en piping optreden, is mede afhankelijk van de waterspanning in de dijk en in de ondergrond. De aanleg van een drainagesysteem zorgt voor een verlaging van de waterspanning. In opdracht van de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POV Macrostabiliteit) en de POV-Piping is deze POV Drainagetechnieken opgesteld. Het document bevat uitgangspunten en aanbevelingen voor de waterveiligheidsfilosofie, het ontwerp, de realisatie, het beheer en het onderhoud van een drainagesysteem. Bovendien wordt aandacht besteed aan de monitoring van het systeem.

Opmerkingen zijn uitgeschakeld