POVM Langsconstructies

Hier vindt u de POVM Langsconstructies, een publicatie van de POV Macrostabiliteit: publicatie_POVM-Langsconstructies

Dijkversterkingen zijn, bijvoorbeeld door dicht op de dijk staande bebouwing ofwel een gebrek aan ruimte, niet altijd in grond uit te voeren. In dat geval zijn soms extra maatregelen nodig, zoals het aanbrengen van stabiliteitsverhogende langsconstructies. Langsconstructies zijn een oplossing voor een macrostabiliteitsprobleem.

Deze POVM-publicatie geeft aanwijzingen voor het ontwerpen, het realiseren en het beheer en onderhoud van langsconstructies. Bovendien wordt aandacht besteed aan de benodigde monitoring.

De PPL is in combinatie met de PPE de opvolger van de OSPW.

Aanvullingen en suggesties

Aanvullingen en suggesties kunt u laten weten via https://publicwiki.deltares.nl/display/POVM
Mocht u een vraag hebben waar u direct antwoord op wilt, dan kunt u contact opnemen met Dirk van Schie, via d.van.schie@wsrl.nl.