POVM Vernagelingstechnieken

Hier vindt u de POVM Vernagelingstechnieken, een publicatie van de POV Macrostabiliteit: publicatie_POVM-Vernagelingstechnieken

Toelichting

Het doel van de voorliggende POVM publicatie Vernagelingstechnieken (PPV) is om een richtlijn te bieden voor het ontwerpen, uitvoeren, beoordelen en beheren van stabiliteit verhogende vernagelingstechnieken in dijken, in overeenstemming met de al bestaande richtlijnen voor een traditionele dijkversterking in grond. Aanvullende informatie met betrekking tot het modelleren van een dijkversterking is opgenomen in de POVM Publicatie Eindige elementen methoden (PPE). De PPV en de PPE bieden samen een complete richtlijn om een dijkversterking met een
vernagelingstechniek te ontwerpen en beoordelen. Wij wensen u veel leesplezier.

Aanvullingen en suggesties

Aanvullingen en suggesties kunt u hieronder kwijt. Mocht u een vraag hebben waar u direct antwoord op wilt, dan kunt u contact opnemen met Dirk van Schie, via d.van.schie@wsrl.nl.

Leave a Comment

Uw e-mailadres zal niet gepubliceerd worden