POVM Vernagelingstechnieken

Hier vindt u de POVM Vernagelingstechnieken, een publicatie van de POV Macrostabiliteit: publicatie_POVM-Vernagelingstechnieken

Toelichting

Het doel van de voorliggende POVM publicatie Vernagelingstechnieken (PPV) is om een richtlijn te bieden voor het ontwerpen, uitvoeren, beoordelen en beheren van stabiliteit verhogende vernagelingstechnieken in dijken, in overeenstemming met de al bestaande richtlijnen voor een traditionele dijkversterking in grond. Aanvullende informatie met betrekking tot het modelleren van een dijkversterking is opgenomen in de POVM Publicatie Eindige elementen methoden (PPE). De PPV en de PPE bieden samen een complete richtlijn om een dijkversterking met een
vernagelingstechniek te ontwerpen en beoordelen. Wij wensen u veel leesplezier!

ENW-advies 

Bron: www.enwinfo.nl, oktober 2019:

Toelichting op de in het advies gebruikte term ‘kleinschalig’:¬†
Een versterkingsmaatregel uitgevoerd in grond heeft in de meeste gevallen de voorkeur van de beheerder. Als dit vanwege de lokale situatie niet mogelijk is, worden alternatieve oplossingen onderzocht, zoals bijvoorbeeld vernagelingstechnieken. De in het advies gebruikte term ‘kleinschalig’ heeft dan ook betrekking op de aard van de techniek en niet zozeer op voorzichtigheid ten aanzien van de techniek zelf.

Aanvullingen en suggesties

Aanvullingen en suggesties kunt u laten weten via https://publicwiki.deltares.nl/display/POVM
Mocht u een vraag hebben waar u direct antwoord op wilt, dan kunt u contact opnemen met Dirk van Schie, via d.van.schie@wsrl.nl.