Quotes

Lees wat betrokkenen zeggen over de POVM:

Bent u betrokken bij de POV Macrostabiliteit? Uw quote en een foto zijn welkom. Deze kunt u aanleveren bij de POVM via e.roks@wsrl.nl. Publicatie vindt plaats in overleg.

“De POVM realiseert samen met de andere POV’s grote vernieuwingen op het gebied van dijkbeheer, dijkontwerp en realisatie. De POVM doet dit door over de 4 assen (procesverbeteringen, rekentechnieken, technische innovaties en life cycle monitoring) vernieuwingen te initiëren en door te voeren ten dienste van alle dijkversterkingsprojecten.”
Martin Schepers, projectleider POV Macrostabiliteit en programmamanager HWBP, Waterschap Rivierenland

“Macrostabiliteit is -naast piping- hét dijkenprobleem. Met de POV helpen we de projecten hun stabiliteitsprobleem slim op te lossen. Bijvoorbeeld door het toelaten van meer vervorming, het toepassen van een nieuwe techniek of andere innovatie.”
Frans van den Berg, (voormalig) programmamanager HWBP, Waterschap Rivierenland

“Bijna de helft van de huidige scope van het HWBP heeft te maken met macrostabiliteit, althans een gebrek daaraan. Maatregelen om dit mechanisme tegen te gaan, zijn over het algemeen duur en ingrijpend. Bovendien hebben we te maken met nieuwe kennis (dijken op veen, ongedraineerd rekenen) en nieuwe faalcriteria (bezwijken). Kortom, alle reden om gezamenlijk innovatieve technieken te beproeven om macrostabilteit op de meest doelmatige manier te verzekeren.”
Richard Jorissen, (voormalig) directeur HWBP

“Deze verkenning pakken we weer gezamenlijk op, met andere waterschappen en de programmadirectie HWBP. Maar ook samen in de ‘gouden driehoek’: met bedrijfsleven (adviserend en uitvoerend), kennisinstellingen en overheid. Al deze partijen hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk om dijkversterking ‘beter’, ‘sneller’ en ‘goedkoper’ te kunnen uitvoeren. De eis is dan ook dat de resultaten direct in de projecten kunnen worden toegepast.”
Eric Jongmans, opdrachtgever POVM – Waterschap Rivierenland

“De POVM gaat er voor zorgen dat er uiterlijk in 2017, zowel bij opdrachtgevers als marktpartijen, een meer onbevangen houding kan zijn om innovaties toe te passen. Dat realiseren we door een helder kader en technische richtlijnen waarmee macrostabiliteitsproblemen effectiever kunnen worden aangepakt.”
Dirk van Schie, projectsecretaris POVM

“Het faalmechanisme macrostabiliteit is de grootste opgave die er de komende jaren aankomt in de ‘dijken-wereld’. De financiële omvang hiervoor bedraagt meerdere miljarden euro’s. De POV Macrostabiliteit zal bijdragen deze opgave efficiënt en effectief aan te kunnen pakken, zodat we in Nederland achter veilige dijken beschermd blijven tegen overstroming.”
Meindert Van, inhoudelijk coördinator POVM

“Als het gaat om dijkveiligheid, dan is een gebrek aan macrostabiliteit een groot en complex probleem. Binnen het programma ‘POV Macrostabiliteit’ heeft JLD Contracting de JLD-Dijkstabilisator – een innovatieve dijkverbeteringstechniek – door kunnen ontwikkelen. Het programma heeft als doel dijkversterking beter, sneller en goedkoper te maken. De JLD-Dijkstabilisator verhoogt de binnenwaartse stabiliteit (macrostabiliteit) van de dijken en biedt daarmee een oplossing. Wij zijn trots dat wij als MKB-bedrijf de mogelijkheid en het vertrouwen hebben gekregen om deze techniek te beproeven en verwachten deze op korte termijn breed in te kunnen zetten.”
Jos Karsten, directeur JLD Contracting BV