Rapporten

Documenten POV Macrostabiliteit

Op deze plek vindt u alle beschikbare rapporten en publicaties van de POV Macrostabiliteit. De Plannen van Aanpak vindt u bij de Clusters. Houdt u de website in de gaten voor de actuele stand van zaken. Of meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.

Publicaties POV Macrostabiliteit

Hiernaast vindt u de publicaties van de POV Macrostabiliteit. Vragen of opmerkingen? Neem contact op met projectsecretaris Dirk van Schie.

Links & Downloads

POV Drainagetechnieken – een publicatie van de POV Macrostabiliteit en de POV-Piping

publicatie_pov-drainagetechnieken

POVM Grondverbeteringen – een publicatie van de POV Macrostabiliteit

publicatie_povm-grondverbeteringen

Nieuwsbrieven POV Macrostabiliteit

De nieuwsbrieven van de POV Macrostabiliteit vindt u hiernaast. Aanmelden kan heel gemakkelijk door uw e-mailadres in te vullen onderaan deze website.

Elke nieuwsbrief geeft een overzicht van de stand van zaken van de POVM op dat moment.

Overzicht activiteiten POV Macrostabiliteit

Om de doelstellingen van de POV Macrostabiliteit te realiseren, hebben we per cluster diverse activiteiten/onderwerpen gedefinieerd. Dit zijn grotere of kleinere onderzoeksprojecten waaraan wordt gewerkt. Download de volledige lijst met activiteiten hiernaast. In het Plan van Aanpak (hoofdstuk 5, te vinden onder Organisatie) vind je meer achtergrondinformatie. Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met projectsecretaris Dirk van Schie.

Links & Downloads

Berekeningswijze onverankerde stabiliteitsschermen

Hiernaast vindt u het eindrapport Berekeningswijze onverankerde stabiliteitsschermen. Dit rapport is een achtergrondrapport dat later is verwerkt en inhoudelijk gewijzigd is in ‘Basisrapport EEM’.

Rapport Quick wins

Hiernaast vindt u het rapport Quick wins. Dit rapport is een achtergrondrapport dat later is verwerkt en inhoudelijk gewijzigd is in ‘Basisrapport EEM’.

Rapport Vacuümconsolidatie

Hiernaast vindt u het hoofdrapport Vacuümconsolidatie.

Rapporten cluster Nauwkeuriger rekenmethodieken

Basisrapport EEM

Versie 1.0 van het rapport EEM, hiernaast te downloaden, is een concept. Dit concept geeft al een goed beeld, maar het kan niet worden gezien als de definitieve versie. De definitieve versie van het rapport verschijnt eind dit jaar, wanneer ook de definitieve POV-publicaties voor Langsconstructies en Vernageling worden opgeleverd. Samen met het rapport BEEM vormen deze documenten een consistent geheel.

Links & Downloads

Rapport SHANSEP NGI-ADP model

Hiernaast vindt u het rapport SHANSEP NGI-ADP model:

  1. Modelbeschrijving
  2. Validatie door W+B

Links & Downloads

Modelbeschrijving: shansep_ngiadp
Validatie: validatie-shansep-ngi-adp

Rapport Probabilistische EEM berekeningen (ontwikkeling probabilistic analysis tool)

Hiernaast vindt u het rapport Probabilistische EEM berekeningen (ontwikkeling probabilistic analysis tool).

Links & Downloads

Rapport Blauwdruk EEM

Hiernaast vindt u het rapport Blauwdruk EEM.

Ongedraineerd rekenen met de EEM

Ontwikkeling van een geavanceerd SHANSEP model op basis van NGI-ADP.

Hiernaast vindt u het voorstel.

POVM Parameterbepaling EEM

Hiernaast vindt u het definitieve rapport Parameterbepaling EEM.

POVM Opbarsten, consequentie-analyse

Hiernaast vindt u het rapport Opbarsten, consequentie-analyse.

Rapporten cluster Procesverbeteringen

Rapport Integrale benadering toegestaan golfoverslagdebiet

Hiernaast vindt u het rapport Integrale benadering toegestaan golfoverslagdebiet.

Eisen tijdens uitvoering dijkversterkingsprojecten

Hiernaast vindt u het document ‘Eisen tijdens de uitvoering dijkversterkingsprojecten’.

Werkwijzer Stimuleren innovatieve inschrijvingen

Het doel van de werkwijzer Stimuleren innovatieve inschrijvingen is het bieden van een kader aan een beheerder (en inschrijvers) om met (nog) niet-geaccepteerde technieken uit de markt om te gaan . Van contractvoorbereidingsfase, via de aanbestedings- en realisatiefase tot en met de volgende toetsronde.

Hiernaast vindt u de werkwijzer.

Innovatiescan

Er zijn veel innovaties in ontwikkeling die bij kunnen dragen aan het vergroten van de macrostabiliteit van een dijk. Het is de uitdaging om tussen al die innovaties de meest kansrijke innovaties met de grootste maatschappelijke meerwaarde (pareltjes) te selecteren, en daar ook gericht in te investeren om het rendement van investeringen zo groot mogelijk te maken. De Innovatiescan is een proces om gezamenlijk met direct belanghebbenden en experts tot een afgewogen selectie van die pareltjes te komen.

Rapporten cluster Monitoring van de sterkte

Handreiking Life Cycle Monitoring Fase 1

De Handreiking Life Cycle Monitoring (hierna: HLCM) wordt ontwikkeld in twee fasen. Dit rapport is een concept blauwdruk, het resultaat van fase 1. Binnen fase 1 is een concept kwaliteitsbeoordelingssysteem voor dijkmonitoring ontwikkeld. Hiernaast vindt u het rapport.

Protocol waterspanningsmeters

Hiernaast vindt u het protocol waterspanningsmeters.