Referentieprojecten

Referentieprojecten

Er zijn zes referentieprojecten aangemeld door waterschappen. Die zijn daarmee ook direct bij de POVM betrokken. De zes dijkversterkingsprojecten hebben één ding gemeen: alle zes hebben zij de macrostabiliteitsproblematiek als belangrijke reden voor afkeuring in de toetsing.

Wel is het karakter van de stabiliteitsproblematiek per project anders. Bij de dijken langs de Waal en de Merwede zijn het vooral de opdrijfcondities die de veiligheid beïnvloeden. Langs de Hollandsche IJssel gaat het meer om ondiepere glijvlakken door steile binnentaluds.

In alle gevallen gaat het om dijkvakken waar dicht op de dijk staande bebouwing een aanvullend ruimtelijk probleem oplevert voor een dijkversterking. Het is in planvorming vrijwel vanzelfsprekend dat op of langs de dijk staande bebouwing uit oogpunt van cultuurhistorie, sociale betekenis en/of landschappelijke waarde, zoveel mogelijk behouden blijft. Dat betekent dat constructies moeten worden toegepast om het sterkteprobleem van deze dijken op te lossen.

De urgente vragen vanuit de verschillende projecten bepalen voor een belangrijk deel de scope van de POVM. Hieronder vindt u de referentieprojecten, met een link naar de projectwebsite.

Gorinchem – Waardenburg, noordelijke Waaldijk
Tiel – Waardenburg, noordelijke Waaldijk
Gouderak en Ouderkerk – Krimpen, Hollandsche IJssel (KIJK)
Gouda, Hollandsche IJssel (VIJG)
Markermeerdijk
Capelle aan den IJssel/Moordrecht